Kuidas postituste listi navigatsioonist eemaldada abitiitel

Ekraanilugejate jaoks lisatava teksti eemaldamiseks tuleks templiidi function.php faili lisada järgmine

function sanitize_pagination($content) {
    $content = preg_replace('#<h2.*?>(.*?)<\/h2>#si', '', $content);
    return $content;
}
 
add_action('navigation_markup_template', 'sanitize_pagination');

 

Kommenteeri