Karjäärivõimalustest Sunday Marketplace ettevõtetes

Karjäärivõimaluste olulisusest ettevõtetes Sunday Marketplace püüab anda töötajatele võimaluse ettevõttes erialaselt edasi liikuda.

Karjäärivalik on üks olulisemaid asju, millega me peame tegelema kogu elu. Aja ja kogemuse kogunedes kujuneb selle põhjal välja meie erialane teekond ärimaailmas. Kuigi me teeme need valikud noores eas, peaksime juba siis teadma oma tulevikusihte, et saavutada edu. See ei hõlma üksnes püüdlusi või eelistatud stsenaariume, vaid ka tööelu tulemuslikkust.

Mis on karjääriredel?

Karjääriredel tähistab ettevõttes edenemist ja arenemist igas valdkonnas ja ametikohtadel, mis tähistavad töötajate jaoks selgelt uute kogemuste omandamist. See viitab ka ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud erialaspetsialistide arengule või kasvule, st erinevatele ametikohtadele, millel nad saavad töötada, et oma teadmisi täiendada. Sellest lähtuvalt tasub mõelda sellele, kuidas valida ja kavandada oma erialast teekonda, et pakkuda väärtust ettevõtetele, kuhu võetakse tööle vaid parimate oskustega, pühendunud ja vastutustundlikud inimesed, kes oskavad tõhusalt otsuseid langetada.

Mis teeb ettevõttesisesed karjääriredelid oluliseks?

Ettevõttesisene karjääriredel pakub palju eeliseid. Kõige sagedamini peetakse siiski silmas arengu võimaldamist töökohal ja erialal laiemalt ning üldist rahulolu. Samuti näitab erialane arengutee meile kätte võimalused karjäärialaseks edenemiseks organisatsiooni sees. Tootlikkus ja pühendumine loovad seega usaldusliku keskkonna, millest võidavad kõik. Lisaks muule aitab ettevõttes karjäärivõimaluste loomine parandada töötajate kogemust, hõlbustab ettevõttesisest sisseelamist ja tagasisidet, suurendab rahulolu täidetud tööülesannetega, rõhutab tootmist ja väärtustamist, toob uusi teadmisi, toetab arengut, avardab võimalusi ning ehk kõige olulisemana täidab esialgsed ootused.

Sunday Marketplace’is on ruumi igaühe jaoks. Tutvuge meie vabade töökohtadega meie LinkedIni lehel

Kommenteeri